Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 gemeente en OCMW Puurs-Sint-Amands

​​​​​​Het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld door de raden elk voor hun juridische entiteit op 16 december 2019, kreeg een eerste aanpassing om de kredieten van 2020 in lijn te brengen met de realiteit, het resultaat van de jaarrekening 2019 te verwerken en de kredieten voor het budgetjaar 2021 vast te stellen.

Een de​rgelijke aanpassing moet omwille van deze redenen minstens één keer per jaar plaatsvinden. In 2020 is hiertoe nog een bijkomend motief aanwezig, namelijk de impact van de coronacrisis op de werking en financiën van het lokaal bestuur.​

Regelgeving