Meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW Puurs-Sint-Amands

Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes binnen het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands en de financiële vertaling ervan voor de periode van zes jaar en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. ​​​​​​

Het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld door de raden elk voor hun juridische entiteit op 16 december 2019, moet minstens één keer per jaar een aanpassing krijgen om de kredieten voor het volgende budgetjaar vast te stellen. Dit biedt ook de mogelijkheid om de kredieten van het lopende jaar in lijn te brengen met de realiteit, het resultaat van de laatste jaarrekening te verwerken en ook inhoudelijke wijzigingen in het beleid bij te stellen. Dit beleidsrapport heeft dus een dynamisch karakter en aan de hand van nieuwe opportuniteiten en uitdagingen stuurt het bestuur jaarlijks bij.

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode 2020-2025 van het meerjarenplan, maar enkele financiële schema's moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren beschrijven. Vanaf de vierde aanpassing van het meerjarenplan voor 2024 moet het bestuur dus minstens de boekjaren 2020 tot 2026 opnemen.

Regelgeving