Melden bouwmisdrijf

​​Bouwmisdrijven zijn strafbare inbreuken op de reglementering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het gaat over reglementeringen die voortvloeien uit voorschriften van onder andere stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunningen, omgevingsvergunningen, bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Bega je een bouwmisdrijf? Dan kan de correctionele rechtbank een strafrechterlijke veroordeling (gevangenisstraf en/of een geldboete) uitspreken. Ze kan je bovendien veroordelen tot het uitvoeren van herstelmaatregelen door:

  • ​de uitgevoerde werken ongedaan te maken en de plaats in haar oorspronkelijke staat te herstellen

  • bepaalde aanpassingswerken uit te voeren

  • een geldsom te betalen die evenredig is aan de meerwaarde die het goed heeft verkregen door de uitgevoerde werken

In de meeste gevallen wordt er gestreefd naar het herstel in de oorspronkelijke staat. 

Procedure

  • ​Meld een bouwmisdrijf bij de politie of bij de provinciale afdeling van het departement Omgeving, afdeling Handhaving. Wil je hierover meer info?

  • Hierop volgt een controle ter plaatse en - indien nodig - een proces-verbaal.

  • Die controle kan leiden tot een veroordeling door de correctionele rechtbank. 

Aandachtspunten

​Voor sommige bouwmisdrijven kun je een regularisatie aanvragen.

Contactinformatie