Minimale levering elektriciteit en aardgas

​​​​Heb je een beperkt inkomen waardoor het moeilijk is om je budgetmeter op te laden in de koude wintermaanden? Vraag dan financiële steun aan bij​ de Vlaamse overheid.

Voorwaarden

  • Fluvius plaatste een budgetmeter in jouw huis. 

  • Je woont in Puurs-Sint-Amands.

  • Je bent behoeftig.

Procedure

  1. Dien je aanvraag in bij de sociale dienst van het OCMW.

  2. Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.

  3. Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt een beslissing.

Meebrengen

  • ​identiteitskaart

  • bewijs van inkomsten

  • bewijs van uitgaven

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier