Nationaliteitsaanvraag meerderjarigen

​​​​Wil je de Belgische nationaliteit aanvragen? Dan moet jouw hoofdverblijfplaats in België gevestigd zijn op grond van een wettelijk verblijf:

 • Wanneer je de verklaring indient, moet je toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van onbeperkte duur in België.
 • In de periode die de verklaring onmiddellijk voorafgaat, moet je toegelaten of gemachtigd zijn om meer dan 3 maanden in België te verblijven. ​

Je moet ook voldoen aan bepaalde voorwaarden inzake:

 • maatschappelijke integratie
 • en/of economische integratie
 • en/of taalkennis
 • en/of deelname aan de onthaalgemeenschap

Voorwaarden

​Voor elke procedure gelden specifieke voorwaarden. Neem contact op met dienst Burgerzaken voor meer informatie. 

Procedure

1. De aanvraag

 • Surf naar de webpagina 'Belg worden' van de FOD Justitie voor meer info over alle procedures.
 • Neem contact op met de dienst Burgerzaken als je over alle nodige documenten beschikt. 
 • Betaal het registratierecht van 150 euro als je dossier door de dienst Burgerzaken is goedgekeurd en volledig verklaard. Betalen kan op het registratiekantoor in Mechelen of via My Minfin (www.myminfin.be)  Onder het tabblad 'Mijn Betalingen' kan je de aanvraag starten. ​
 • Leg de nationaliteitsverklaring af voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar jouw hoofdverblijfplaats is gevestigd. Wordt de verklaring volledig en ontvankelijk geacht en heb je het registratierecht van 150 euro betaald? Dan bezorgt hij je een ontvangstbewijs. 
2. Wacht het advies van de procureur des Konings af

De ambtenaar van de burgerlijke stand zendt een afschrift van het volledige dossier naar de procureur des Konings (externe link) voor advies. Hij bezorgt ook een afschrift aan de dienst Vreemdelingenzaken en de Veiligheid van de Staat. 
 • ​Geeft de procureur des Konings een negatief advies? Dan kan je - als je niet akkoord gaat - de zaak aanhangig maken bij de rechtbank van eerste aanleg.
 • Geeft de procureur des Konings een positief advies? Dan verstuurt hij een attest naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die moet de nationaliteitsverklaring meteen in de gemeenteregisters inschrijven. Vanaf dat moment ben je Belg.
 • Geeft de procureur des Konings ​geen advies binnen de 4 maanden volgend op jouw verklaring? Dan geldt dit als een positief advies. 

Meebrengen

​Afhankelijk van welke procedure voor jou van toepassing is, moet je verschillende documenten voorleggen. 

Bedrag

​150 euro, met uitzondering van de procedure van herkrijging van de Belgische nationaliteit. 

Je betaalt dit op het bevoegde registratiekantoor nadat je dossier door de dienst Burgerzaken is goedgekeurd en volledig verklaard.

Contactinformatie