Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

​Wilt u een grond (al dan niet bebouwd) splitsen om minstens 1 bijkomend lot te creëren en minstens 1 van de onbebouwde loten te verkopen als bouwgrond? Dan hebt u een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.

Wilt u een wijziging aanbrengen aan een bestaande verkaveling? Dan hebt u een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een bestaande verkaveling nodig.

In andere gevallen volstaat het een deel van het perceel af te splitsen via de notaris.

Procedure

​U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online omgevingsloket.

Het verloop van een doorsnee omgevinsvergunning kan u hier raadplegen.

Meebrengen

​Wenst u een afspraak te maken voor het bespreken van een nieuwe verkaveling? Gelieve een opmetingsplan opgemaakt door een beëdigd landmeter mee te brengen. 

Bedrag

​Vereenvoudigde procedure:

  • Algemeen (art. 13-1° (stedenbouw) van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning): 50 euro

Gewone procedure (met openbaar onderzoek)

  • Verkavelingsaanvragen
    • Zonder wegenis: 200 euro + 100 euro/lot
    • Met wegenis: 300 euro + 100 euro/lot
  • Bijstelling verkaveling: 300 euro 

Regelgeving

Contactinformatie