Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

​Wie een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m² wil openen, heeft een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (kleinhandelsvergunning) nodig. Dat geldt zowel voor nieuwe als voor bestaande vergunde gebouwen, en zowel voor een kleinhandelsbedrijf als voor een handelsgeheel.

Voorwaarden

​De vergunningsplicht is van toepassing op een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m², die toegankelijk is voor het publiek.

De vergunningsplicht geldt ook bij de volgende wijzigingen van de handelsoppervlakte of de kleinhandelscategorie:

  • samenvoeging van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen, waarbij de netto handelsoppervlakte na samenvoeging meer dan 400 m² bedraagt
  • uitbreiding van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen met meer dan 300 m² netto handelsoppervlakte of meer dan 20% van de al vergunde netto handelsoppervlakte,
  • wijziging van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten met 10% of meer van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of met meer dan 300 m² netto handelsoppervlakte.

Tijdelijke uitbating

Er is geen kleinhandelsvergunning nodig als de handelszaak voor minder dan 90 dagen per jaar (indien niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) of voor minder dan 180 dagen per jaar (indien wel in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) in gebruik wordt genomen. Het gebouw moet de andere dagen van het jaar beschikbaar zijn voor ingebruikname door andere functies.

Geldigheidsduur

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten geldt voor onbepaalde duur en vervalt alleen als de kleinhandelsactiviteiten:

  • niet aanvangen binnen vijf jaar na het verlenen van de vergunning of
  • meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

Procedure

​U kunt de aanvraag digitaal indienen via het omgevingsloket.

Het college van burgemeester en schepenen reikt de vergunning uit (afgezien van enkele uitzonderingen).

  • Voor kleinhandelsbedrijven met een netto handelsoppervlakte tussen 400 en 1.000 m² beslist de gemeente autonoom.
  • Voor kleinhandelsbedrijven met een netto handelsoppervlakte van meer dan 1.000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Comité voor Kleinhandel (VLAIO) voordat het de vergunning toekent.

Bedrag

​Gewone procedure

  • Zuivere aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen, wijziging vegetatie of kleinhandelsactiviteiten: 100 euro

Regelgeving

Bijkomende informatie

​Meer informatie over een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten kan u ook terugvinden op de website van het agentschap voor innoveren en ondernemen. 

Contactinformatie