Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

​Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een vergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning in Vlaanderen samengevoegd tot de omgevingsvergunning. 

Voorwaarden

​Of voor uw project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen.

In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig:

 • voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
 • voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond)
 • voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden. Doe daarom altijd eerst navraag bij de dienst Leefomgeving (Ruimtelijke Ordening). 

Procedure

​U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online omgevingsloket.

Het verloop van een doorsnee omgevinsvergunning kan u hier raadplegen.

Bedrag

Melding

 • Gewone melding: 50 euro

Vereenvoudigde procedure

 • Algemeen (art. 13-1° (stedenbouw) van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning): 50 euro
 • Aanvraag stedenbouwkundige handelingen gecombineerd met klasse 3 - aanvraag: 100 euro

Gewone procedure (met openbaar onderzoek)

 • Zuivere aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen, wijziging vegetatie of kleinhandelsactiviteiten: 100 euro
 • Stedenbouwkundige handelingen gecombineerd met klasse 3 - aanvraag: 150 euro

Belasting per bijkomende woongelegenheid

 • Toeslag per bijkomende wooneenheid (vanaf de tweede woongelegenheid - uitgezonderd nieuwe verkavelingen): 100 euro

Regelgeving

Contactinformatie