Opcentiemen onroerende voorheffing

​​​De onroerende voorheffing is een jaarlijkse gewestelijke belasting op onroerende goederen. Ze bestaat uit drie delen:

  1. de basisheffing, bestemd voor de Vlaamse overheid
  2. opcentiemen voor de provincies
  3. opcentiemen voor de gemeente

Voorwaarden

  • Je bent eigenaar van een onroerend goed waarin je zelf woont of waarvoor je inkomsten ontvangt zoals huurgelden, erfpachtvergoedingen of opstalvergoedingen.
  • De onroerende voorheffing wordt berekend op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen (KI) van het onroerend goed. 

Procedure

  • ​In het Vlaams Gewest verstuurt de Vlaamse Belastingsdienst elk jaar vanaf mei de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing. Ze bezorgt die aan alle belastingsplichtigen die op 1 januari van dat aanslagjaar eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder zijn van een onroerend goed in het Vlaams Gewest.
  • Een deel van de voorheffing bestaat uit opcentiemen die de Vlaamse Belastingsdienst doorstort naar de gemeente. 

Bedrag

​Elke gemeente bepaalt zelf hoeveel opcentiemen ze heft. Voor Puurs-Sint-Amands bedragen de opcentiemen voor 2019: 941 en van 2020 tot 2025: 998.

Regelgeving

Aandachtspunten

​Een vermindering van de onroerende voorheffing is mogelijk afhankelijk van:

  • de aard van het gebouw (energiezuinig, bescheiden, ...)
  • de gezinssituatie van de bewoner (een persoon met een handicap, inwonende kinderen, ...)

De vermindering krijg je soms automatisch, maar het is ook mogelijk dat je die zelf moet aanvragen. In bepaalde gevallen is ook een vrijstelling van de onroerende voorheffing mogelijk. 

Bijkomende informatie

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vind je meer info over de regelgeving voor de onroerende voorheffing.

Contactinformatie