Opname in een assistentiewoning

​​​​Zorgbedrijf Klein-Brabant staat in voor twee groepen assistentiewoningen: GAW Het Erf in Puurs en GAW Ten Dijke in Sint-Amands.

 • GAW Het Erf bestaat uit 49 studio's en 16 flats met een aparte slaapkamer.
 • GAW Ten Dijke bestaat uit 20 flats met een aparte slaapkamer.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een opname in een assistentiewoning:

 • Dien je de leeftijd van 65 jaar te hebben bereikt (of voor de echtparen één van beiden 65 jaar).
 • Inwoner van Puurs-Sint-Amands
  • De voorbije 20 jaar minstens 10 jaar in Puurs of Sint-Amands gewoond hebben.
  • Minimum 12 maanden onafgebroken in de bevolkingsregisters van de gemeente Puurs of Sint-Amands zijn ingeschreven.
 • Nog zelfstandig kunnen wonen.

Meebrengen

 • ​Identiteitskaart
 • Klever van de mutualiteit 

Bedrag

​GAW Het Erf - Nieuwe prijzen vanaf 01/07/2023

 • Voor de assistentiewoning betaal je een dagprijs tussen de 26.06 euro en 36.73 euro. De prijs hangt af van he type flat/studio en of je alleen of met twee samenwoont.
GAW Ten Dijke - Nieuwe prijzen vanaf 01/07/2023
 • Voor de assistentiewoning betaal je een dagprijs van 37.07 euro.

Aandachtspunten

​Beide groepen van assistentiewoningen werken met aparte wachtlijsten.

Bijkomende informatie

Contactinformatie