Opportuniteitsadvies kinderopvang

​Een organisator kinderopvang moet vanaf 1 januari 2022 voor zijn vergunningsaanvraag een opportuniteitsadvies aanvragen bij het lokaal bestuur voor:

  • de opstart van een groepsopvang (niet voor gezinsopvang)
  • het verhuizen van een bestaande locatie binnen de gemeente
  • een aanzienlijke uitbreiding (meer dan acht plaatsen) van een locatie

Het lokaal bestuur geeft een advies over de opportuniteit van de opvang. Dit advies voeg je toe bij de vergunningsaanvraag. Een organisator moet in de vergunningsaanvraag ook aangeven hoe hij met opmerkingen in het advies van het lokaal bestuur zal omgaan.

Heb je nog vragen?

Neem contact op met het Lokaal Loket Kinderopvang: samenleven@puursam.be

Procedure

De organisator vraagt het opportuniteitsadvies schriftelijk aan via het formulier van het Agentschap Opgroeien.

Aanvraag
De aanvraag bevat minstens volgende gegevens:

  • Vermelding startdatum en locatie
  • Pedagogische visie van de kinderopvang
  • Aanvraagformulier van het Vlaamse Agentschap Opgroeien
  • Omgevingsvergunning (indien van toepassing)

Het aanvraagformulier en de bijlagen dienen per e-mail overgemaakt te worden aan samenleven@puursam.be.

Ontvangstbewijs
De aanvrager ontvangt binnen de 10 werkdagen een ontvangstbevestiging.

Advies
De coördinator van het Lokaal Loket Kinderopvang gaat na of de aanvraag volledig en ontvankelijk kan verklaard worden. Het advies wordt voorbereid door de coördinator van het Loket Kinderopvang. Het vast bureau formuleert een advies binnen de 30 dagen. De coördinator van het Lokaal Loket Kinderopvang maakt dit advies over aan de organisator en informeert laatstgenoemde over zijn hoorrecht.

Hoorrecht
Indien de organisator opmerkingen heeft bij het advies of niet akkoord gaat met het advies, laat hij weten dat hij gebruik wil maken van zijn hoorrecht en dit door middel van het  versturen van een e-mail naar samenleven@puursam.be binnen de 10 dagen na ontvangst van het advies.

De organisator zal gehoord worden door de persoon die het advies geformuleerd heeft, zijnde de coördinator van Loket Kinderopvang. Op basis van dit gesprek kan het advies nog bijgestuurd worden alvorens mee te sturen met de vergunningsaanvraag.

Gewijzigd advies
Enkel indien het initiële advies, na het gebruik van het hoorrecht door de organisator, dient bijgestuurd te worden, zal het vast bureau zo snel mogelijk een nieuw opportuniteitsadvies formuleren. Dit advies wordt meegedeeld aan de organisator.

Kennisgeving van het uitgebrachte advies aan het Lokaal Overleg Kinderopvang
Het uitgebrachte advies wordt geagendeerd ter kennisgeving op de vergadering van het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Regelgeving

Meer informatie over de criteria en de procedure voor de aanvraag oppouruniteitsadvies kan je hier terugvinden

Contactinformatie