Opvoedingstips en -hulp

Medewerkers van de Opvoedingslijn bieden een luisterend oor, ondersteuning, informatie of advies aan ouders, grootouders en andere opvoeders met vragen over opvoeding.​

Opvoedingswinkel

Iedere opvoeder (ouder, grootouder, pleegouder, plusouder…) met vragen rond de opvoeding van kinderen (0-21 jaar) kan hier gratis en anoniem terecht. Kort advies kan gegeven worden via mail. Bij nood aan langer advies kan dit telefonisch of door langs te gaan bij de opvoedingswinkel.

CKG

Elk Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Zij hebben een uitgebreid aanbod aan verschillende vormen van gezinsondersteuning, zowel bij je thuis als op verplaatsing.

Contactinformatie