Organisatie evenement in Park Fort Liezele

De gemeente Puurs-Sint-Amands stelt het Park Fort Liezele ter beschikking voor het inrichten van evenementen.

Plattegrond Park Fort Liezele

Voorwaarden

​De verschillende voorwaarden worden uitvoerig besproken in het huishoudelijk reglement (link) voor het gebruik van Park Fort Liezele.

Het gaat over:

 • De ingebruikname
 • Promotie voor het evenement
 • Veiligheid en hygiëne tijdens het event
 • Het beëindigen van het event

Neem deze voorwaarden grondig door, zodat je als organisator volledig op de hoogte bent en niet voor verrassingen komt te staan na het indienen van je aanvraag.

Procedure

​In het huishoudelijk reglement Park Fort Liezele komt de procedure uitgebreid aan bod. We geven alvast een overzicht weer van belangrijkste fasen:

Aanvraag

 • Aanvragen voor het organiseren van evenementen in het Park Fort Liezele verlopen via een  evenementenaanvraag en dit maximum 48  maanden voor het evenement.
 • De aanvraag bevat volgende documenten: doel event, siteplan met verschillende evenementenzones, inrichtingsplan, chronologisch schema met beschermingsmaatregelen, Mobiliteits- en veiligheidsplan (incl. PRIMA-document = plan risico’s manifestaties).


Beoordeling van de aanvraag
De gemeente is bevoegd om na te gaan of alle documenten die gevraagd werden, effectief bij de aanvraag werden gevoegd. Indien documenten ontbreken, zal de ambtenaar die nog opvragen. 
Indien de organisator nalaat de nodige documenten in te leveren, zelfs bij uitdrukkelijke vraag van de gemeente, zal de aanvraag onontvankelijk verklaard worden. De ambtenaar formuleert een advies.

Beslissing
Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing op basis van het geformuleerde advies.

Kennisgeving van de beslissing
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt per e-mail ter kennis gebracht aan de organisator.

Bedrag

Inname openbaar domein : zie ook retributiereglement:

 • Er worden verschillende tarieven gehanteerd: 
  • tarief A = basistarief (100%) voor evenementen georganiseerd door inwoners en bedrijven buiten Puurs-Sint-Amands
  • tarief B = basistarief - 50 % voor evenementen georganiseerd door inwoners en bedrijven van Puurs-Sint-Amands
 • De retributies op de innamedagen zijn afhankelijk van de zone waarin de inname plaats vindt en worden per evenementendag vastgesteld. Elke begonnen dag wordt aangerekend als een volledige dag. 
 • De retributie op de opbouw- en afbraakdagen komt bovenop de retributie voor de innamedagen en is afhankelijk van de zone waarin de inname plaats vindt. 
 • Een volledig overzicht van de verschillende retributies wordt weergegeven in het retributiereglement 

Nutsvoorzieningen

 • Elektriciteit en water wordt verrekend aan de hand van de actuele tarieven die aangerekend worden aan de gemeente + 20% (BTW).

Schoonmaak 

 • De kosten voor de schoonmaak zijn niet inbegrepen in de retributie en vallen volledig ten laste van de organisator. 
 • Indien het openbaar domein niet of onvoldoende is opgeruimd tegen het afgesproken tijdstip, worden de gepresteerde uren van het gemeentepersoneel aangerekend.

Retributie voor tickets

 • Voor betalende evenementen wordt een variabele retributie toegevoegd die gelijk is aan een vaste retributie van 1 euro per verkocht ticket of toegangsbewijs. 

Administratiekost

 • Voor het opstarten van een dossier m.b.t. beschadigingen aangebracht door de organisator, wordt een administratiekost aangerekend van 100 euro. 

Waarborg

 • De circussen betalen een waarborg van 500 euro

Regelgeving

Contactinformatie