Organisatie speelstraat

​​​​Wil je je kinderen veilig laten spelen? Organiseer dan een speelstraat.

Bij een speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers krijgen in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers.

 • Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.
 • Woon je in de straat of heb je er een garage?
  • Je mag met je motorvoertuig de speelstraat in. Maar let op dat je stapvoets rijdt.
  • Je mag parkeren in de speelstraat.​ Maar de gemeente raadt je aan om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.
 • Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met met de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af. 
 • De speelstraatverantwoordelijken plaatsen die hekken bij de start van de speeldag en halen ze weer weg na afloop.

Voorwaarden

​Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt.
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur.
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt.
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt.
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven.
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat te organiseren.

Procedure

 • ​Neem samen met je buren zelf initiatief om van jullie straat een speelstraat te maken.
 • Dien minstens 1 maand op voorhand een aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen met in bijlage de handtekeningen van het merendeel van de buurtbewoners. 

Meebrengen

Een geldige aanvraag bestaat uit een:

 • geschreven of digitale aanvraag gericht aan het college van burgemeester en schepenen
 • vermelding van:
  • straat
  • minstens 3 straatverantwoordelijken en hun contactgegevens
  • gewenste vakantieperiode voor de speelstraat
 • lijst met handtekeningen van de buurtbewoners

Bedrag

Gratis

Aandachtspunten

 • ​Het gemeentebestuur vervult alleen de regisseursrol en biedt logistieke ondersteuning door o.a. verkeersborden en nadars te voorzien. 
 • De straatverantwoordelijken plaatsen zelf de hekken bij aanvang en halen ze weer weg na afloop.

Bijkomende informatie

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier