Organisatie van een Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk voor de gemeente

Bij een noodsituatie waarbij burgers uit hun woning of werkomgeving moeten worden geëvacueerd, kan de gemeente een opvangcentrum openen. ​Dit centrum is een rustige en veilige locatie voor betrokkenen die (nog) niet naar hun eigen woning kunnen terugkeren.

Procedure

Per deelgemeente voorzien we minstens 1 locatie waar een onthaalcentrum kan worden geopend. We voorzien ook een noodkoffer met basisbenodigdheden voor de eerste uren. 

Bij een noodsituatie gaan de bevoegde diensten snel aan de slag om een noodcentrum te openen. Jij hoeft dus zelf niets te ondernemen. ​

Contactinformatie