Ouder in spé?

​​​​​Kraamzorg

Kraamzorg is de zorg voor moeder en baby vóór de geboorte en gedurende de eerste 8 tot 12 weken na de bevalling. De zorg van een vroedvrouw en kraamverzorgster geeft je de nodige rust, ondersteuning en tijd om een evenwicht te vinden in je leven als kersverse ouder en te genieten van je baby.

Voor huishoudelijke, lichaamsverzorgende, familiale en psychosociale hulp door een kraamverzorgende kan je terecht bij de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Een kraamverzorgende kan helpen met de verzorging van jezelf en je baby, met huishoudelijke taken, met de opvang van andere kinderen of bezoek …

In onze gemeente hebben we een eigen dienst GEZINSZORG​. Neem gerust contact met hen op!

Het is aangeraden om kraamzorg al 3 maanden voor je bevalling te regelen. Ziekenfondsen en/of hospitalisatieverzekeringen geven vaak onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor de hulp. Informeer je bij de Expertisecentra Kraamzorg.

Voor louter huishoudelijke hulp kan je terecht bij initiatieven zoals de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (P.W.A.'s) en de dienstenchequebedrijven.


Consultaties KIND & GEZIN​

Aanstaande gezinnen met kinderen van 0 tot 3jaar kunnen in een consultatiebureau terecht bij een multidisciplinair team voor preventieve zorg op maat: medisch onderzoek, vaccinaties, opvolging van gewicht en groei, opvolging van de ontwikkeling (motoriek en taal), oog- en gehooronderzoek,...

  • gratis
  • Het consultatiebureau biedt extra aandacht aan kwetsbare gezinnen, prematuriteit, …
  • Ouders krijgen praktisch en professioneel advies op psychosociaal of pedagogisch gebied over voeding, ouderschap, opvoeding, maatschappelijke participatie, het Groeipakket, …
Als je zwanger bent, wordt je automatisch door hen gecontacteerd. Je hoeft hiervoor zelf niets te ondernemen.Contactinformatie