Participatie en sociale activering

​​Heb je een laag inkomen en blijft er geen geld over voor socio-culturele of sportieve activiteiten​?​ Vraag dan een financiële tussenkomst aan het OCMW.

Zo betaal je 20 % van de activiteit zelf. Je krijgt een toelage van maximum 100 euro per persoon per jaar.

Voorwaarden

  • Je woont in Puurs-Sint-Amands.

  • Je bent behoeftig.

  • Je kunt de rekeningen voor socio-culturele of sportieve activiteiten niet betalen.

Procedure

  1. Dien je aanvraag in bij de sociale dienst​ van het OCMW.

  2. Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.

  3. Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist of je een sociaal tarief krijgt.

Meebrengen

  • ​identiteitskaart

  • bewijs van inkomsten

  • bewijs van uitgaven

  • bewijs van kosten socio-culturele of sportieve activiteit

Contactinformatie