Planologisch attest

​​Is jouw bedrijf zonevreemd? Of wil je het zonevreemd uitbreiden? Dan kan je met een aanvraag tot planologisch attest aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen. In dat planologisch attest spreek de overheid zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van je bedrijf. De gemeente geeft in het attest ook aan of ze een planwijziging opstart.

Wil je meer info? In de Vlaamse Codex Ruimte Ordening (VCRO) vind je de basisprincipes van de regeling. Het uitvoeringsbesluit bevat de verdere details. 

Voorwaarden

​De aanvraag moet zijn opgesteld onder de verantwoordelijkheid van een ruimtelijke planner.

Procedure

  • Dien de aanvraag in bij de gemeente.
  • De gemeente onderzoekt de ontvankelijkheid en de volledigheid.
  • De VCRO en het uitvoeringsbesluit bepalen wie bevoegd is.
  • De gemeente handelt de aanvraag verder af. In een aantal gevallen - bepaald in het uitvoeringsbesluit - stuurt de gemeente de aanvraag door naar de provincie of het gewest.
  • De gemeenteraad beslist over de aanvraag.

Meer info? Raadpleeg de handleiding

Bedrag

De aanvraag bedraagt € 250.

Regelgeving

Contactinformatie