Pop-up in Puurs-centrum

Je hebt een leuk ondernemersidee, droomt al jaren van een eigen winkel in Puurs-centrum maar je hebt de 'grote stap' nog niet durven nemen? Dan ben je in Puurs-centrum aan het juiste adres! De voormalige bakkerij op de Botermarkt werd omgevormd tot een moderne pop-upwinkel waar jij in 2025 jouw ondernemersdroom kunt uittesten op de lokale shoppers. In september 2024 gaan op de Botermarkt de deuren open van de nieuwe pop-up, dus indien je een leuk ondernemersidee hebt voor deze pop-up, kun jij je pas midden 2025 voor de pop-up kandidaat stellen. Kun je zo lang niet meer wachten, stuur dan gerust een mailtje naar economie@puursam.be en dan helpen we jou graag bij de zoektocht naar een perfecte locatie!

Bekijk hier de locatie.

Bekijk hier het grondplan.

Voorwaarden

Je moet natuurlijk voldoen aan alle geldende voorwaarden om te kunnen ondernemen in België én je mag nog geen fysieke winkel uitbaten.

Volgende activiteiten zijn uitgesloten:
-        Beoefenaars van (para)medische, vrije of intellectuele beroepen
-        Beoefenaars van financiële en/of administratieve dienstverlenende beroepen
-        Uitbaters van nachtwinkels/automatenshops, private bureaus voor telecommunicatie/phoneshops en kansspelinrichtingen
-        Kantoorfuncties
-        Stockverkoop
-        Concepten die als imago verlagend of storend kunnen worden aanzien

Procedure

De oproep:

 1. Via de gemeentelijke communicatiekanalen zal er telkens een oproep voor de invulling van bovengenoemde pop-upzaak worden gelanceerd. Bij elke oproep zal er een einddatum van indiening worden vermeld.
 2. Twee maanden voordat het huurcontract van de pop-upzaak afloopt, wordt telkens een nieuwe oproep gestart indien de huidige huurder zijn huurcontract niet wil verlengen.

De aanvraag:

 1. Een aanvraag tot het huren van de pop-up ruimte dient digitaal te worden verzonden aan via het online formulier.
 2. De aanvraag dient het volledig ingevulde aanvraagformulier te bevatten.

De beoordeling:

 1. De aanvraag is pas ontvankelijk van zodra het dossier volledig is. De ontvankelijkheid van de aanvraag wordt door de bevoegde dienst beoordeeld binnen 1 maand na indiening ervan.
 2. De toelating tot opening van het pop-up concept zal voorafgegaan worden door een beoordeling van een jury die een beoordeling zal maken op 4 criteria:

  - Kwaliteit van het concept (25/100 punten)
  - Slaagkans en ambitie tot doorgroeien naar een vaste inplanting (25/100 punten)
  - Creativiteit van het concept, lokale betrokkenheid en co-creatie (25/100 punten)
  - Complementariteit met het bestaande aanbod in Puurs centrum en openingsuren (25/100 punten)

Om kans te maken om als pop-up te starten, moet het ingediende project altijd minimum 50 punten hebben.

De jury wordt samengesteld uit:

 • Expert lokale economie gemeente Puurs-Sint-Amands
 • Externe expert lokale economie

De kandidaat met het hoogst aantal punten krijgt de kans om het pand te huren voor de zelfgekozen huurperiode. Twee maanden voor het verstrijken van het huurcontract krijgt de kandidaat de kans om de huur te verlengen. Indien de kandidaat dit niet wenst, wordt een nieuwe oproep gestart. Andere kandidaten kunnen hun aanvraag dan opnieuw indienen.

De beslissing:

Het college van burgemeester en schepenen beslist wie als pop-up mag starten. Deze beslissing wordt meegedeeld aan de kandidaten.

Bedrag

De huurprijs bedraagt 250 euro per maand. Deze prijs wordt aangevuld met de kosten voor de nutsvoorzieningen. De meterstanden zullen telkens bij het begin en het einde van de huurovereenkomst worden opgenomen. De kostprijs zal op het einde van de huurovereenkomst worden gefactureerd. De modaliteiten worden vastgelegd in de huurovereenkomst.

Verhuringen op korte termijn van onroerende goederen zijn onderworpen aan BTW. Bijgevolg zal de ondernemer BTW dienen te betalen op de huurprijs, doch enkel voor de eerste zes maanden dat hij het pand huurt. Vanaf de zevende maand huur is geen BTW meer verschuldigd.

Regelgeving

Contactinformatie