Programmatische Aanpak Stikstop (PAS)

24
mrt
2023
Gras_bos_zon_fuooc3

In 65% van de natuurgebieden in Vlaanderen valt er meer stikstof dan de natuur aankan. Zo raakt de natuur verstoord en verdwijnen plant- en diersoorten. Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) neemt de Vlaamse overheid maatregelen om de uitstoot van stikstof tegen 2030 sterk te verminderen en de natuur te herstellen.

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof definitief vastgesteld. De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H;
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten;
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen;
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

Je kan de documenten hier raadplegen. 

Meer info?

Contactformulier