Familieheem

We hebben nieuwe plannen voor Familieheem in Ruisbroek. De verouderde site krijgt een nieuwe invulling én wordt in een nieuw jasje gestopt. Met dit ontwerp zetten we in op efficiënt ruimtegebruik, toegang tot het omliggende natuurgebied, mobiliteit en klimaat.  


Extra ruimte voor Vrije basisschool Sint-Carolus

De Vrije basisschool Sint-Carolus, onderdeel van de scholengroep Sjabi+, heeft al langer plaatsgebrek. Een turnzaal en extra klaslokalen zijn nodig. Daarom gebruikt de school nu zaal Familieheem als refter en polyvalente ruimte. Sjabi heeft de zaal Familieheem in erfpacht van de gemeente, die op haar beurt de zaal in 2012 kocht van de Vereniging der Parochiale Werken. Buiten de schooluren wordt de zaal ter beschikking gesteld van de verenigingen. Maar Familieheem heeft zijn beste tijd gehad en is toe aan een grondige renovatie. De school ging samen met ons op zoek naar een oplossing en die hebben we gevonden.


Aangepaste plannen na participatie

In de eerste ontwerpen zou een extra stuk open ruimte ingenomen worden voor de uitbreiding van de school. Tijdens een publieke raadpleging klonk echter de roep om alternatieven te bekijken in plaats van een stukje open ruimte aan te snijden. 

Voor ons is participatie en samendenken met inwoners heel belangrijk. Daarom hebben we aan de experten en ontwerpers gevraagd om op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. De noodzakelijke uitbreiding van de school zou er komen, maar dan wel op een plek die voor iedereen goed aanvoelt. Daarom hebben we het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Ruisbroek Sint-Carolus definitief stopgezet en werkten we samen met Sjabi verder aan nieuwe plannen.


Nieuw leven voor Familieheem

Onze gemeente kocht ook de aanpalende woning naast Familieheem. Door deze aankoop komt het terrein op de hoek van de Gasthuisdreef en Kloosterstraat volledig vrij. Dit geeft ruimte voor een totaalaanpak. 

Hoe ziet de site eruit in de toekomst? 

  • De verouderde zaal Familieheem wordt volledig afgebroken.
  • Er komt een polyvalente zaal van 440 m² mét een buitenruimte. Overdag kan de school hier gebruik van maken en is hun uitbreiding dus gegarandeerd. ’s Avonds staat de zaal ter beschikking van het verenigingsleven van Ruisbroek. De zaal is via een veilige doorsteek met de school verbonden. 
  • Er zijn drie woonclusters voorzien van een beperkt aantal wooneenheden met een collectieve of privétuin. De woonclusters zullen uit maximaal 3 bouwlagen bestaan en de polyvalente zaal is max 6,5 m hoog.  
  • Er komt een groene parking voor 35 wagens voor de bewoners én bezoekers. Dit is iets meer dan het huidige aantal parkeerplaatsen. 
  • Alle gebouwen komen op voldoende afstand van de buren.
  • De site krijgt een groen karakter met veel groenaanplanting, collectieve tuinen, een regentuin, privétuinen enz. Ook de parking wordt groen aangelegd. Via paadjes zul je de site makkelijk en veilig kunnen doorkruisen. 

Deze ontwerpen kaderen in een masterplan. Vanaf nu start de fase waarin architecten de site concreet uittekenen. Daarna pas volgt uiteraard de uitvoeringsfase.   

Kloosterstraat

Schetsontwerp grondplan Familieheem

Schetsontwerp 3D grondplan Familieheem

 

Ideaal gelegen

De site Familieheem is goed gelegen. Het wordt een rustige woonbuurt, vlak bij de hoofdstraat tussen de A12 en het treinstation Sauvegarde. Bovendien geeft het meteen toegang tot het naastliggende natuurgebied. De site zelf is veilig toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Er is ook een doorsteek voorzien van de publieke parking naar de polyvalente zaal en de schoolpoort in de Kloosterstraat. 

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.