Putwaterontleding

Wie een eigen grondwaterwinning heeft en niet kan aansluiten op het leidingwaternet, kan zijn putwater jaarlijks gratis laten controleren.

Voorwaarden

U kunt een gratis controle van uw putwater aanvragen als u:

-Eigenaar bent van een woning in het Vlaamse Gewest én
-Een eigen grondwaterwinning hebt én geen mogelijkheid hebt om aan te sluiten op de openbare watervoorziening (het leidingwaternet).
Een woning wordt als ‘niet-aansluitbaar’ beschouwd als die minstens 50 meter van de waterleiding af ligt.

Deze gratis controle geldt niet voor kraanwater. De kwaliteit van het kraanwater wordt automatisch gecontroleerd door de waterbedrijven.
Deze gratis controle geldt niet als u wel kunt aansluiten op het leidingwaternet. Als uw woning dus op minder dan 50 meter van de waterleiding gelegen is, dan kunt u wel aansluiten en komt u niet in aanmerking voor de gratis wateranalyse. In dit geval moet u zelf een controle aanvragen bij een erkend laboratorium voor wateranalyse. Zo’n controle is niet gratis.

Procedure

Als u recht hebt op de gratis controle van uw putwater, moet u een aanvraag indienen bij Pidpa.
Het waterbedrijf spreekt telefonisch een datum met u af waarop ze een staal komen nemen van het putwater.
Het waterbedrijf analyseert het waterstaal. Daarna krijgt u van het Departement Zorg een schriftelijke beoordeling van de waterkwaliteit, samen met een advies voor het gebruik ervan.
Deze procedure duurt 6 tot 8 weken.

Bedrag

​De dienstverlening is gratis.

Contactinformatie