Rattenbestrijding

Meld nu
Ongedierte opgemerkt op publiek domein? Verwittig ons!

​​Voorkom een rattenplaag

De bruine rat bevuilt allerhande goederen met haren, uitwerpselen en urine, en brengt heel wat ziekten over. Ook naar de mens. Ze veroorzaakt ook schade aan landbouwgewassen, aan oevers en dijken van waterlopen, en knaagt aan isolatiemateriaal of kabels om haar gebit te onderhouden. Ze plant zich bovendien erg snel voort. Een volwassen vrouwtje krijgt jaarlijks wel 60 jongen. Om al die redenen kan je ratten het best vermijden en bestrijden.

Heb je ratten of muizen op bezoek? Dan pak je dit probleem best tijdig aan.

 • ratten of muizen op privé-eigendommen dienen door de bewoners te worden bestreden omdat deze opgenomen zijn in de lijst van de 'schadelijke organismen'. (Koninklijk Besluit van 19 november 1987)​

 • huizen de ratten op openbaar terrein, verwittig ons dan via dit meldingsformulier.

Voorwaarden

Ratten bestrijden

Hebben je preventieve maatregelen niet het beoogde resultaat? En brengt het vangen van de ratten met een klem en een lekker stukje chocolade of kaas geen soelaas? Dan is het gebruik van vergif de aangewezen bestrijdingswijze. Wees steeds voorzichtig met het gebruik van rattenvergif.  Mocht je vermoeden dat kinderen of huisdieren aan het gif kwamen, neem dan onmiddellijk contact op met het antigifcentrum: 070 245 245.

Procedure

We raden deze preventieve maatregelen aan:

 • ruim regelmatig op, in en rond gebouwen en dierenverblijven;

 • gebruik zo veel mogelijk harde en duurzame materialen voor het stockeren van voedsel;

 • verzamel ook afval in goed afgesloten vuilbakken of containers;

 • zorg voor een frequente afvoer van huisvuil;

 • vermijd lekkende kranen en leidingen, zorg dat er geen waterplasjes achterblijven;

 • zorg er voor dat alle toegangen tot gebouwen en rioleringen worden afgesloten;

 • laat geen voedsel rondslingeren, strooi geen dierenvoer op de grond, maar in een voederbak en neem deze 's avonds weg.

Wanneer deze preventiemaatregelen niet volstaan om de populatie bruine ratten of muizen onder controle te houden, is bestrijden noodzakelijk. Voorzie klemmen of gif, beide kan u gemakkelijk aankopen in een supermarkt of een tuincentrum.

Bedrag


Regelgeving

​Iedereen is bij wet verplicht om op zijn eigen terrein de bruine rat te bestrijden (Koninklijk Besluit van 19 november 1987).​

Aandachtspunten

 • Gebruik handschoenen zodat de ratten geen onraad (menselijke reuk) ruiken

 • Leg het gif afgeschermd waar kinderen en huisdieren niet bij kunnen

 • Bel het Antigifcentrum op 070 245 245 bij ongevallen

Contactinformatie