Referentieadres

​​Ben je ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt? Vraag dan een referentieadres aan bij het Sociaal Huis.

Op dat adres ontvang je al je post en uitkeringen waarvoor je een officiële woonplaats nodig hebt: bijvoorbeeld kinderbijslag of werkloosheidsvergoeding.

Voorwaarden

  • Je bent dakloos.

  • Je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister.

  • Jouw inkomen is te laag om zelf een woning te huren of te kopen.

Procedure

  1. Dien je aanvraag in bij de sociale dienst van het OCMW.

  2. Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.

  3. Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt een beslissing.

Aandachtspunten

Dien een aanvraag in bij het OCMW van de gemeente waar je woont.

Contactinformatie