Regionaal landschap Schelde-Durme

Het regionaal landschap nabij Schelde, Durme en Dender is een streek met een eigen identiteit. Dit uniek landschap gebeeldhouwd door het water heeft een rijk cultuurhistorisch verleden en waardevolle natuur, zoals de (getijde)rivieren met hun schorren, slikken en rietkragen, de dijken, wielen en oude riviermeanders, de bloemrijke hooilanden en meersen, de knotwilgen en de populierenbossen en de weidse vergezichten.

Een bijzondere samenwerking

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme is een samenwerking tussen het Vlaams gewest, de provincie Oost-Vlaanderen en Antwerpen, de gemeenten, de natuur- en milieuverenigingen, de toeristische verenigingen en de wildbeheerseenheden met als doel de kwaliteit van het landschap en het streekeigen karakter van de streek te bevorderen en te promoten. Het Regionaal Landschap Schelde-Durme is gelegen in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen en bestrijkt een oppervlakte van ongeveer 60.000 ha.

Wat doet het regionaal landschap?

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme is in Klein-Brabant actief voor de volgende acties en projecten:

De gemeente geeft toelagen voor de aanleg van kleine landschapselementen in het landelijk gebied. Niet voor woonpercelen en tuinen! Voor de aanleg hiervan vraag je vooraf advies aan het regionaal landschap. Dit gratis advies is vereist voor de volgende aanlegwerken:

  • de aanplant van een haag, heg, houtkant, houtwal en bosje (< 50 are)
  • aanplant van een alleenstaande boom, bomenrij of boomgroep
  • de aanleg en het ruimen van een poel
  • het ruimen van een sloot in permanent historisch grasland

Meer info

Regionaal Landschap Schelde-Durme
Markt 1
9230 Wetteren
Tel. : 052 33 89 10
info@rlsd.be 
http://www.rlsd.be/