Reisdocumenten voor staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen

​​Staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen in België kunnen een Belgisch reisdocument aanvragen in de gemeente waar zij wonen en ingeschreven staan.  Het reisdocument vervangt voor hen het nationale paspoort. 

Voorwaarden

​Erkende vluchtelingen en staatlozen moeten de nodige verblijfsdocumenten voorleggen.

Andere vreemdelingen moeten kunnen aantonen dat ze aan specifieke voorwaarden voldoen. 

Procedure

Erkend vluchteling of staatloze 

 • ​​Dien je aanvraag rechtstreeks in bij je gemeentebestuur. Neem zeker de nodige identiteitsbewijzen mee en een recente normconforme pasfoto die maximaal 6 maanden oud is.
 • Zijn je papieren en je status in orde? Dan registreert je gemeentebestuur de aanvraag van een reisdocument meteen.

Vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of staatloze

 • Surf naar de website van de FOD Buitenlandse Zaken en vul de vragenlijst in. Zo kom je te weten of je aan de voorwaarden voldoet. En welke documenten je nodig hebt voor de aanvraag van een reisdocument. 
 • Voldoe je aan de voorwaarden? Vraag toestemming aan de FOD Buitenlandse Zaken. Dit doe je via e-mail of brief. Vermeld hierin zeker: 
  • je naam en voornamen
  • je geboorteplaats
  • je nationaliteit
  • een kopie van je verblijfstitel
  • eventueel een kopie van andere documenten over je situatie
 • Stuur de e-mail naar passeport@diplobel.fed.be met als onderwerp 'Aanvraag van een reisdocument voor een vreemdeling'.
 • Of zend de brief naar FOD Buitenlandse zaken, Directie reis- en identiteitsdocumenten, dienst C2.2 Individuele dossiers & nationale regelgeving, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel. 
 • Wacht de beslissing van de FOD Buitenlandse zaken af. Dit duurt ongeveer 6 weken. 
 • Krijg je via mail toestemming? Ga dan binnen de 2 weken persoonlijk naar de dienst burgerzaken van je gemeentebestuur om je aanvraag in te dienen. Neem zeker de nodige identiteitsbewijzen mee en een recente normconforme pasfoto die maximaal 6 maanden oud is.

De ouder(s) of voogd moeten de aanvraag voor minderjarige kinderen indienen. 

Meebrengen

​Erkend vluchteling of staatloos

 • je verblijfstitel (kaart A, B, C, D, F(+)). Kinderen jonger dan 12 jaar moeten in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs. 
 • een recente normconforme pasfoto die maximaal 6 maanden oud is

Vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of niet staatloos

 • de gevraagde identiteitsdocumenten, naargelang je situatie
 • een recente normconforme pasfoto die maximaal 6 maanden oud is

Bedrag

​+ 18 jarige                                           64 euro
+ 18 jarige spoed (1 dag)                  233 euro 
+ 18 jarige superspoed (4 uur)          293 euro
- 18 jarige                                            41 euro
- 18 jarige spoed (1dag)                    210 euro
- 18 jarige superspoed   (4 uur)         270 euro

Een reispas aanvragen via een super spoedprocedure, haal je af bij FOD Buitenlandse Zaken in Brussel. 


Contactinformatie