Reistoelating voor minderjarigen

Nu aanvragen

​​​​​​​Reist je minderjarig kind zonder zijn ouder(s) naar het buitenland? Dan geef je als ouder daartoe best schriftelijke toestemming via het document reistoelating voor minderjarigen of ouderlijke machtiging

Reist een van de ouders samen met het kind? Dan kiezen de ouders zelf of zij het akkoord van de andere ouder op papier zetten. ​

Procedure

Een van de ouders of de voogd vraagt een reistoelating aan bij de gemeente. 
Dat doe je via het invuldocument.​

Meebrengen

  • de eID van de persoon die de toelating geeft
  • het bewijs van ouderlijke macht (voor de voogd)

Bijkomende informatie

​​Er bestaat geen nationale of internationale rechtsgrond voor deze reistoelating voor minderjarigen. Dit document biedt dus geen garantie op een probleemloze reis naar het buitenland. Desgevallend kan de verwantschap aangetoond worden door een kopie van het huwelijksboekje, de geboorteakte of de akte van erkenning.

Nu aanvragen

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier