Reistoelating voor minderjarigen

​​​​​​​​​Reist je minderjarig kind zonder zijn ouder(s) naar het buitenland? Dan geef je als ouder daartoe best schriftelijke toestemming via het document reistoelating voor minderjarigen of ouderlijke machtiging

Reist een van de ouders samen met het kind? Dan kiezen de ouders zelf of zij het akkoord van de andere ouder op papier zetten. ​

Procedure

Een van de ouders of de voogd vraagt een reistoelating aan bij de gemeente. 
Dat doe je via het invuldocument.​

Meebrengen

Bijkomende informatie

​​Er bestaat geen nationale of internationale rechtsgrond voor deze reistoelating voor minderjarigen. Dit document biedt dus geen garantie op een probleemloze reis naar het buitenland. Desgevallend kan de verwantschap aangetoond worden door een kopie van het huwelijksboekje, de geboorteakte of de akte van erkenning.

Contactinformatie