Retributie op standplaatsen op openbare markten en plaatsen en gebruik elektriciteit

De gemeente stelt haar openbaar domein ter beschikking van marktkramers voor de wekelijkse markt. Het gebruik van standplaatsen tijdens de wekelijkse markt vergt zekere kosten van toezicht en schoonmaak, waardoor het billijk is om deze kosten te verhalen op de marktkramers. De marktkramers kunnen tijdens de wekelijkse markt ook gebruik maken van de elektriciteitskasten van de gemeente. De kosten voor elektriciteitsverbruik, vaste kosten van de energieleverancier en de keuring worden aangerekend aan de gemeente. Het is billijk dat de gemeente een retributie aanrekent aan de marktkramers als bijdrage in de kosten voor de aangeboden standplaats met elektriciteitsvoorziening.

Voorwaarden

​De retributie is verschuldigd door de persoon die, voor de uitoefening van zijn beroep en ongeacht de aard van zijn koopwaar, het openbaar domein in gebruik neemt en die de elektriciteit van de verdeelkast op het openbaar domein gebruikt. Het is billijk een vermindering van 20% toe te kennen op de retributie inname openbaar domein aan de marktkramers die geregeld de wekelijkse markt bezoeken en over een vaste en onveranderlijke standplaats beschikken, op voorwaarde dat zij een abonnement nemen voor het hele dienstjaar.

Bedrag

De retributies bedraagt voor de inname openbaar domein:

  • 1,00 euro per strekkende meter en per dag
  • voor jaarabonnementen: 52,00 euro per strekkende meter. Afwezigheid van één of van meerdere opeenvolgende beurten zonder reden, geeft in geen geval aanleiding tot terugbetaling.
Voor afname van elektriciteit:
  • 100 euro per jaar voor een kraam met koeling of verwarming
  • 52 euro per jaar voor een kraam met enkel verlichting
  • 5 euro per dag voor een ‘losse’ marktkramer

De retributie voor afname elektriciteit moet samen met de retributie voor het gebruik van het openbaar domein betaald worden.

Regelgeving

Aandachtspunten

Van de retributies worden vrijgesteld: 

  • de inrichtingen, kramen of standen, toebehorend aan of uitgebaat door een openbaar bestuur, een openbare instelling of een instelling van openbaar nut;
  • de personen die dergelijke standplaats niet uit beroeps- of handelsdoeleinden innemen;
  • de kermisattracties
  • vervoerwagens voor zover zij niet kunnen dienen voor uitstalling of uitoefening van bedrijvigheden;
  • humanitaire doelen die occasioneel een standplaats hebben op de markt

Contactinformatie