Richtlijnen gebruik van gas

​Deze richtlijnen moeten gevolgd worden bij het gebruik van gas tijdens evenementen (bijvoorbeeld verwarmingselementen, kooktoestellen, gasflessen ...) op het grondgebied van Klein-Brabant. Dit om: 

 • De organisator aandachtig te maken voor de verschillende risicoscenario’s die zich kunnen voordoen.
 • Een overzicht te bieden van de concrete veiligheidsmaatregelen die de organisator dient te nemen ter voorbereiding.
 • De richtlijnen die binnen de verschillende gemeenten aan de organisatoren worden meegegeven, te uniformiseren.
Algemene richtlijnen

 • De aangesloten verbruikstoestellen moeten een CE-keuring of een Benor-label hebben 
 • Er mag nooit een verbruikstoestel worden aangesloten op een gasfles die ook wordt gebruikt voor het aandrijven van een motor
 • Wanneer een gasfles (leeg of vol) niet wordt gebruikt, moet de dienstkraan steeds gesloten zijn.
 • Het is verboden te roken en open vuur te maken tijdens de aansluiting van de gasflessen.
 • De dienstkraan wordt steeds met de hand geopend, nooit met werktuigen
 • Bij lek in de installatie: onmiddellijk de dienstkraan van de gasfles(sen) sluiten.
Richtlijnen voor de opslag

 • Gasflessen zijn enkel toegelaten in open lucht (behalve bij foodtrucks).
 • Buiten de aangesloten flessen mag er slechts één reservefles in de inrichting aanwezig zijn. 
 • Flessen dienen steeds rechtop en stabiel geplaatst te worden, beschermd tegen omvallen
 • Volle en lege flessen moeten gescheiden bewaard worden, beschut van de volle zon of een warmtebron. 
 • Niet-gebruikte flessen worden opgeslagen buiten de (tijdelijke) inrichting, op een locatie die toegankelijk is voor brandweer, maar niet voor het publiek. Deze locatie mag zich in geen enkel geval binnen een straal van 1m van een keldergat of rioolopening bevinden. Deze opslag is eveneens verboden in lokalen lager dan straatniveau.
 • Er mogen maximum 5 gasflessen (som van alle volle, lege en flessen in gebruik met totale maximale waterinhoud van 350 liter) per uitgebate (tijdelijke) inrichting en per batterij van gasflessen aanwezig zijn.
 • De gevulde gasflessen in voorraad moeten steeds verzegeld zijn met de correcte kraanverzegeling. 
Richtlijnen voor de gasflessen, slangen en drukregelaars
1. Gasflessen
 • De gasflessen hebben een geldige keuringsdatum. 
 • De dienstkraan moet altijd gesloten zijn wanneer de gasfles leeg is of niet gebruikt wordt. 
 • Aan één gasfles mag telkens maar één verbruiker gekoppeld worden. 
 • De energietoevoer moet steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en kan manueel afgesloten worden.
2. Slangen
 • De slangen moeten aangepast zijn aan het type gas dat wordt gebruikt en zich in een goede staat bevinden; 
 • Slangen ouder dan 5 jaar zijn niet toegelaten (fabricagejaar dient weergegeven te zijn op de slang). 
 • De installatie dient lekvrij te zijn, dit kan voorafgaand getest worden met zeepsop op koppelingen en aansluitingen
 • De slangen die worden gebruikt om een verbinding te vormen tussen de drukregelaar en het verbruikstoestel mogen maximum 2 meter lang zijn, behalve als 
  • hierdoor de flessen op een veiligere, goed bereikbare plaats staan 
  • er geen gevaar bestaat om de slangen te beschadigen en/of erover te struikelen 
  • de slangen over de volledige lengte kunnen gecontroleerd worden. 
 • De slangen dienen op het einde te worden vastgehecht met spanbeugels op stangpilaren die aangepast zijn aan de diameter 
 • De slangen dienen vervangen te worden indien er scheurtjes, barsten of enige andere abnormale vervormingen zichtbaar zijn.
3. Drukregelaars / ontspanner
 • De drukregelaars moeten aangepast zijn aan het gebruikte type gas (propaan of butaan) (zie aanduiding gele pijl) 
 • De drukregelaar mag de voorgeschreven levensduur van maxumum 5 jaar vanaf productiedatum niet overschrijden. 
 • De drukregelaar moet rechtstreeks op de fles aangesloten zijn met schroefverbinding en aanwezigheid van deugdelijke afdichtingring (zie aanduiding blauwe pijl) 
 • Drukregelaars met afblaasbeveiliging zijn verboden (mogen enkel gebruikt worden bij caravans en mobilhomes)


Contactinformatie