Signalisatievergunning

​​​Ben je aan het verhuizen, bouwen of verbouwen? Mogelijk heb je dan een deel van​ de openbare ruimte nodig om je werken uit te voeren. Bijvoorbeeld om een kraan, container, verhuiswagen of stelling te installeren. Vraag dan altijd toestemming via de onderstaande procedure. De procedure kan je vinden op de website van de politiezone Klein-Brabant​.

Procedure

​1. Vraag je vergunning aan bij de politie Klein-Brabant

  • ​persoonlijk op het commissariaat
  • per e-mail
  • met het formulier dat je vindt op de website van de lokale politie

2. Bezorg een gedetailleerde situatieschets aan de politie

Op die schets duid je de volgende zaken aan:

  • hoeveel ruimte van de openbare weg je in beslag neemt
  • afmetingen van het voetpad, parkeerstrook of rijbaan
  • aantal vierkante meters en aantal parkeerplaatsen betalend parkeren
3. Geef de politie een antwoord op de volgende vragen
  • Wie heeft een bouwvergunning en wie is de eigenaar van het gebouw?
  • Wat gaat de openbare ruimte innemen? Bijvoorbeeld een werkafsluiting, afvalcontainers, stellingen of kranen.
  • Van wanneer tot wanneer duren de werken? Hoelang wil je een deel van het openbare domein innemen?

Bedrag

De gemeente heft een belasting op de inneming van het openbaar domein om de kosten inzake administratie en toezicht te drukken en om deze inname in tijd en ruimte zoveel mogelijk te beperken. Zo blijft de overlast voor de buurt beperkt. De bouwheer is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. De bedragen van de belasting worden bepaald door de ingenomen oppervlakte en de duurtijd.

Regelgeving

Aandachtspunten

​Als de aanvraag gebeurt door een derde, bv de aannemer, dient deze de bouwheer te verwittigen van een latere facturatie.

Bijkomende informatie

Meer info?

Contactformulier