Signalisatievergunning en vergunning inname openbaar domein

​​​​​Ben je aan het verhuizen, bouwen of verbouwen? Mogelijk heb je dan een deel van​ de openbare ruimte nodig om je werken uit te voeren. Bijvoorbeeld om een kraan, container, verhuiswagen of stelling te installeren. Vraag dan altijd toestemming via de onderstaande procedure. De gemeente heft een belasting op de inneming van het openbaar domein om de kosten inzake administratie en toezicht te drukken en om deze inname in tijd en ruimte zoveel mogelijk te beperken. Zo blijft de overlast voor de buurt beperkt.

Procedure

​De procedure kan je vinden op de website van de politiezone Klein-​Brabant​.

1. Vraag minimum 4 werkdagen voor de geplande inname je vergunning aan bij de politie Klein-Brabant

 • ​persoonlijk op het commissariaat​

 • met het aanvraagformulier dat je vindt op de website van de lokale politie

 • aanvraagformulier

2. Bezorg een gedetailleerde situatieschets aan de politie

Op die schets duid je de volgende zaken aan:

 • ​hoeveel ruimte van de openbare weg je in beslag neemt

 • afmetingen van het voetpad, parkeerstrook of rijbaan

 • aantal vierkante meters en aantal parkeerplaatsen betalend parkeren

3. Geef de politie een antwoord op de volgende vragen

 • ​​​Wie heeft een bouwvergunning en wie is de eigenaar van het gebouw?

 • Wat gaat de openbare ruimte innemen? Bijvoorbeeld een werkafsluiting, afvalcontainers, stellingen of kranen.

 • Van wanneer tot wanneer duren de werken? Hoelang wil je een deel van het openbaar domein innemen?

Bedrag

 • De gemeente heft een belasting op de inneming van het openbaar domein om de kosten inzake administratie en toezicht te drukken en om deze inname in tijd en ruimte zoveel mogelijk te beperken. Zo blijft de overlast voor de buurt beperkt. De bouwheer is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. De bedragen van de belasting worden bepaald door de ingenomen oppervlakte en de duurtijd. 
 • matrix berekening belasting

Regelgeving

Aandachtspunten

 • De bouwheer is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Als de aanvraag gebeurt door een derde, bv de aannemer, dient deze de bouwheer te verwittigen van een latere facturatie.
 • Indien de inname van het publiek domein langer duurt dan aangevraagd, dan dient er bij de politie een verlenging van de vergunning te worden aangevraagd.

Contactinformatie