Sociaal tarief Kind en Gezin

​Kom je in aanmerking voor een verminderd tarief voor kinderopvang? Dien dan een aanvraag in bij het OCMW. 

Voorwaarden

  • Je woont in Puurs-Sint-Amands.
  • Je bent behoeftig.
  • De kinderopvang is aangesloten bij Kind en Gezin.

Procedure

  1. Neem contact op met onze sociale dienst (socialedienst@puursam.be of 03 270 27 70)

  2. Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.

  3. Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist of je een verminderd tarief krijgt.

Meebrengen

  • facturen kinderopvang
  • documenten inkomsten

Contactinformatie