Korting op vrijetijdsinitiatieven en kinderopvang lokaal bestuur

​​Heb je een laag inkomen en blijft er geen geld over voor vrijetijdsactiviteiten? Vraag dan het sociaal tarief aan.​

Voorwaarden

 • Je woont in Puurs-Sint-Amands.
 • Je bent behoeftig.

Procedure

 1. Dien je aanvraag in bij de sociale dienst van het OCMW.

 2. Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.

 3. Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist of je het sociaal tarief krijgt.

Meebrengen

 • ​identiteitskaart
 • bewijs van inkomsten
 • bewijs van uitgaven
 • bewijs van kosten van vrijetijdsactiviteiten

Bedrag

 • ​De korting bedraagt 50% van het normale tarief.
 • Ben je tewerkgesteld via artikel 60 § 7 of binnen de sociale economie? ​Dan krijg je het eerste jaar van je tewerkstelling je vrijetijdsactiviteiten/kinderopvang volledig terugbetaald.

Contactinformatie