Solliciteren bij gemeente Puurs-Sint-Amands

​​​​​​​Wil je graag werken voor de gemeente Puurs-Sint-Amands? Waag dan je kans en solliciteer!

Voorwaarden

 • Je gedraagt je conform de voorwaarden van de functie waarvoor je solliciteert. Wanneer je je kandidatuur indient, vraagt de gemeente een uittreksel uit je strafregister op. Heb je een ongunstige vermelding op je uittreksel? Leg dan een schriftelijke toelichting voor.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie.
 • Je hebt de vereiste talenkennis: 
  • Solliciteer je voor een functie waarvoor je geen diploma nodig hebt? Dan beoordeelt de selectiecommissie je talenkennis tijdens de selectieprocedure. 
  • Solliciteer je voor een functie waarvoor je wel een diploma nodig hebt? Dan moet je diploma aantonen dat je onderwijs in het Nederlands hebt gevolgd.
 • Je voldoet aan de diplomavereisten en eventueel specifieke vereisten zoals bepaald voor elke functie. In een overheidsinstelling geeft het niveau van jouw diploma toegang tot bepaalde niveaus van tewerkstelling. De niveaus en de daarmee overeenstemmende diploma’s of getuigschriften zijn: 
   • niveau A: 
    • masterdiploma
    • diploma universitair onderwijs
    • diploma hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs  
   • niveau B:
    • ​bachelordiploma
    • diploma hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
   • niveau C: 
    • diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs
   • niveau D: 
    • ​​geen diplomavereiste, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden
   • niveau E: 
    • ​​geen diplomavereiste
 • Je slaagt voor de selectieprocedure.

Procedure

1. Stel je kandidaat 
Je hebt verschillende opties om je in te schrijven voor een selectieprocedure:

2. Neem deel aan de selectieprocedure
Werd je kandidatuur aanvaard? Neem dan deel aan de selectieprocedure.
 • Je ontvangt minstens tien dagen op voorhand een uitnodiging via e-mail. 
 • De selectiecriteria en -technieken zijn afgestemd op de functiebeschrijving en het competentieprofiel. 
 • Je krijgt informatie over het verloop van de selectieprocedure. 
 • Een selectiecommissie beoordeelt jouw selectieproef.
 • Je ontvangt jouw resultaat via e-mail.
 • Voor tijdelijke betrekkingen bestaat er een verkorte procedure. 

Voordat de selectieprocedure van start gaat, beslist de gemeente of ze een wervingsreserve aanlegt voor de betreffende functie. 

 • Ben je geslaagd, maar word je niet meteen aangesteld? Dan kom je in de wervingsreserve voor maximaal twee jaar. 
 • Komt de functie in de loop van die twee jaar terug vrij? Dan contacteert de gemeente de kandidaten van de wervingsreserve.
 • De kandidaten die binnen de vooraf vastgestelde termijn laten weten dat ze nog geïnteresseerd zijn in de functie, komen in aanmerking. De selectiecommissie maakt een definitieve belissing nadat ze de titels en verdiensten voor de betrekking heeft vergeleken.
 • Werd je niet gekozen? Dan blijf je in de wervingsreserve, tenzij je aangeeft van elke aanstelling af te zien. 

Aandachtspunten

 • Je hebt een diploma of getuigschrift dat op de lijst staat van erkende diploma’s of getuigschriften vastgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden.
 • Behaalde je jouw diploma in het buitenland? Vraag dan een gelijkwaardigheidsattest aan bij het Vlaams Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling NARIC Vlaanderen:
  • ​Stuur dat attest mee met je kandidatuur. 
  • Tip: vraag dat gelijkwaardigheidsattest aan voordat je solliciteert op een concrete vacature.

Contactinformatie