Stedenbouwkundig attest

​​​​​Vroeg je inlichtingen over een perceel? En wil je die schriftelijk bevestigd zien, omdat mondeling verkregen informatie geen juridische waarde heeft? Vraag dan een stedenbouwkundig attest aan. 

Niemand kan de bevindingen van het stedenbouwkundig attest - bij het beslissende onderzoek over een aanvraag - wijzigen of tegenspreken als:​

  • er - in de periode waarin het stedenbouwkundig attest geldt - geen substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein werden uitgevoerd, noch wijzigingen aan de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften
  • er bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest rekening werd gehouden met de verplicht in te winnen adviezen en de geformuleerde bezwaren en opmerkingen die tijdens een openbaar onderzoek eventueel werden geformuleerd
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten. 

Het attest is geen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen. De erop vermelde informatie inzake bestemming en opgelegde voorwaarden blijven vanaf de uitreiking van het attest twee jaar geldig. 

Procedure

  • ​Vraag het stedenbouwkundig attest aan bij de instantie bevoegd voor het afleveren van een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Voor particulieren is dat bijna altijd de gemeente.
  • De instantie verleent het attest op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo verkrijg jij zonder veel kosten en risico's meer zekerheid over de bouwmogelijkheden van een bepaald perceel.
  • Je hebt voor de aanvraag geen architect nodig. En je hoeft niet de eigenaar van de betrokken grond te zijn. 

Meebrengen

Een overzicht van de documenten die in je dossier moeten zitten, vind je hier.

Bedrag

De aanvaag bedraagt € 100.

Regelgeving

Bijkomende informatie

​Meer informatie over een stedenbouwkundig attest vind je hier.

Contactinformatie