Steenbossen

Aangenaam wonen, werken en bewegen in onze gemeente vraagt om een doordachte visie op ruimte en mobiliteit. Daarom werken we aan een beleidsplan. Terwijl dat meer en meer vorm krijgt, ondernemen we alvast concrete acties zoals een extra bosgebied. 

Extra bosgebied in Breendonk

Puurs-Sint-Amands telt heel wat natuurgebieden. Alleen in Breendonk is weinig groen te vinden. Daar maken we nu werk van, want we kochten er een groot perceel Dat wordt een bosgebied en kreeg de naam Steenbossen! 

Waar?

Het bosgebied is zo'n tien hectare groot en komt langs de Groenstraat en Molenheide. Het zal makkelijk toegankelijk zijn vanuit de dorpskern. 

Plattegrond indeling Steenbossen

Wat mag je verwachten?

1. Ruimte voor natuur

De huidige begroeiing op het perceel wordt uitvoerig bestudeerd. Waardevolle bomen behouden én beschermen we. Dode exemplaren zullen plaatsmaken voor herbebossing met inheemse, sterke boomsoorten. Zo komt er bijvoorbeeld een eiken-haagbeukenbos, aangevuld met linde, esdoorn, zoete kers, … Tussen de bossen vind je ook graslanden en weiden. Het hele gebied wordt afgebakend met een bosrand van struiken vol bessen en noten – denk aan de hazelaar, vlier en sleedoorn.

2. Ruimte voor water

Dwars door het bosgebied stromen de Leibeek en de Steenboschloop. Beide rivieren worden op natuurlijke wijze heringericht om de ecologische uitdagingen van vandaag aan te gaan. Hoe doen we dat? Door de oevers open te trekken, zodat de rivieren breder worden – in de Leibeek is dat soms zelfs tot tien keer breder! Ter hoogte van dat punt komt een beekwadi, dat wordt een natuurlijke opvang- en infiltratievoorziening voor regenwater.

3. Ruimte voor recreatie

Bedoeling is natuurlijk dat jij maximaal kunt genieten van de Steenbossen. Dat lukt perfect op de verblijfplekjes die we voor je inrichten. Zo komen er uitkijkpunten, picknickbanken en kunstwerken – allemaal gemaakt van natuurlijke materialen. In het bos zullen ook open plekken zijn waar je kinderen hun hart ophalen aan de speeltuigen.

Je verplaatsen in het bosgebied doe je langs aangelegde paadjes die je dwars door de natuur voeren. Zo komt er een vlonderpad dat je met droge voeten over de beekwadi loodst.

Ontwerp Steenbossen

Het inrichtingsplan van de Steenbossen is alvast een actiepunt dat kadert in het grote Beleidsplan Ruimte en mobiliteit.
Dat plan moet onze gemeente voorzien van een aanpak voor ons ruimtelijk beleid. Zo bouwen we aan een toekomstgericht en duurzaam Puurs-Sint-Amands.  

Het beleidsplan bestaat uit: 

  • een strategische visie: die heeft als horizon het jaar 2050. Zo’n lange termijn maakt het mogelijk om hoge ambities na te streven.
  • beleidskaders: die hebben een kortere – meer actiegerichte – termijn van vijf à vijftien jaar. Onze gemeente focust op drie beleidskaders: open ruimte, kernverdichting en mobiliteit.

Aandacht voor het klimaat

Aangenaam wonen, werken en bewegen in onze gemeente vraagt om een doordachte visie op ruimte. Wij kiezen ervoor om de woonkernen te versterken (en dáár te bouwen), zodat er elders open ruimte blijft. De Steenbossen zijn daar een mooi voorbeeld van. Met dit extra stuk groen op een zucht van de A12 en N16 zorgen we voor meer schaduw en wateropvang, ideaal om de klimaatuitdagingen van deze eeuw aan te gaan.

Meer weten over de Steenbossen?

Meer uitleg over de Steenbossen kreeg je tijdens een infovergadering op 13 juni 2022 in Paepenheide in Breendonk. 

Inrichtingsplan Steenbossen

Het ontwerpbureau Atelier Horizon werkte een inrichtingsplan uit. Dit inrichtingsplan werd goedgekeurd door het college op 4 oktober 2022. Bekijk hier het goedgekeurde Inrichtingsplan Steenbossen.

 

 

Contact

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.