Stemmen met een volmacht

​​Staan de verkiezingen voor de deur? Dan heb je als Belg opkomstplicht: je moet aan de verkiezingen deelnemen, ook als je in het buitenland verblijft. 

Kan je zelf niet gaan stemmen? Dan moet je attesten of bewijzen voorleggen die je afwezigheid verantwoorden. Je brengt dan je stem uit door iemand een volmacht te geven. Doe je dit niet? Dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt welke boete je krijgt als je wordt vervolgd. 

Voorwaarden

Voorwaarden voor de volmachtgever:

Reden voor afwezigheidBewijs van afwezigheid

Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan. En niemand kan je naar het stembureau brengen. 

een doktersattest. Opgelet: dit attest mag niet worden voorgeschreven door een dokter die zelf kandidaat is bij de verkiezingen. 

Je kan niet deelnemen om beroepsredenen.

voor werknemers: een attest van je werkgever. Verblijven andere gezinsleden ook in het buitenland? Dan kunnen zij op basis van dat attest ook een volmacht geven. 

voor zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van je beroep en de reden van je afwezigheid blijkt

Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger.

een attest waaruit de uitoefening van je beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van je gemeente. Ook gezinsleden die bij jou wonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven. 
Je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel.een attest van de directie van de strafinrichting. In dat geval bent u niet verplicht om een volmacht te geven. 
Je kan niet stemmen door je geloofsovertuiging.een attest van de religieuze overheid
Je bent student en kunt niet stemmen om studieredenen.
een attest van de directie van de instelling waar je studeert
Je bent in het buitenland om privéredenen.
een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van je gemeente


Voorwaarden voor de volmachtkrijger:
  • Ben je een Belgische kiezer? Dan moet je een volmacht geven aan een andere Belgische kiezer.
  • Ben je een niet-Belgische kiezer? Dan kan je zowel aan een Belgische als een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. 
  • De volmachtkrijger mag maximaal één volmacht krijgen.
  • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor de volmachtgever stemgerechtigd is. 
De volmachtkrijger en de volmachtgever hoeven geen familie te zijn. 

Procedure

1. Volmachtformulier

Download het volmachtformulier of vraag het gratis aan bij je gemeentebestuur. Bezorg het ingevulde volmachtformulier tijdig aan de volmachtkrijger. 

2. Verkiezingsdag

​Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en andere nodige documenten naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat. 

Op de website Verkiezingen.fgov.be vind je meer informatie over de bewijzen en attesten die je moet kunnen voorleggen. 

Meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het door jou ingevulde volmachtformulier
  • het attest of bewijs van je afwezigheid
  • zijn eigen identiteitskaart
  • jouw oproepingsbrief
  • zijn eigen oproepingsbrief

De volmachtkrijger vindt de locatie van je stembureau op jouw oproepingsbrief.

Contactinformatie