Straatkolken

Meld nu
Meld eenvoudig het probleem bij PIDPA

Pidpa staat in Puurs-Sint-Amands in voor het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van het rioleringsstelsel. En dus ook voor het onderhoud van de straatkolken (het "putteke" in de goot). Daarom verwijdert de opruimdienst van Pidpa (of hun aannemer) 1 of 2 keer per jaar het zand en vuil uit deze kolken.

In het geval een straatkolk verstopt is (bv. na een zware regenbui blijft er een plas staan boven de rooster van de straatkolk), kan je Pidpa contacteren voor de reiniging en ontstopping van die straatkolk. Je meldt dit telefonisch of via hun website.

Zorg jij mee dat afval en onkruid de kolk voor jouw huis niet verstoppen?

Een kolk is geen afvalbak. Dump er dus geen frituurvet, afvalolie, verfresten of etensresten in. Je begaat een overtreding en de boete is niet mals.

Procedure

Wil je een probleem met één van de straatkolken bij Pidpa melden?

Surf naar https://mijn.pidpa.be/meldingen-klachten-indienen  (Houd een recente Pidpa factuur of een brief met aanmeldcode bij de hand om je klantgegevens te koppelen.)

of

Bel de gratis klantenservicelijn 0800 90 300  (Optie 5: Voor alle vragen over uw riolering)