Subsidie groendak

​​​​​Leg je een groendak aan? Dan kan je subsidie bekomen van de gemeente Puurs-Sint-Amands!

​​De gemeente subsidieert de aanleg van groendaken alleen als​​ bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen dat niet verplichten.

Voorwaarden

 • Het reglement is van toepassing op alle types groendaken.
 • Het groendak bestaat minstens uit:
  • drainagelaag
  • substraatlaag
  • vegetatielaag
 • Is het dak hellend? Dan is een drainagelaag niet nodig.
 • Alleen de dakvegetatie en de niet-beplante veiligheidsstroken aan dakaansluitingen, dakafsluitingen en lichtkoepels komen in aanmerking voor een subsidie.
  Voor paden en terrassen krijg je geen subsidie.
 • Per aanvraagdossier moet je minstens 6 m² vegetatie aanbrengen.
  Plant je sedums, siergrassen, bloemen, kruiden of vaste planten aan? Dan moet je minstens 9 stuks/m² aanbrengen. 
  Gebruik je scheuten of zaden? Dan moet het groendak na 1 groeiseizoen voor minstens 50% bedekt zijn met vegetatie.
 • Alleen vergunde gebouwen hebben recht op een subsidie (decreet van 18 mei 1999 organisatie van de ruimtelijke ordening).
 • Een particulier moet het groendak aanleggen op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. Btw-plichtingen mogen de btw ​niet inbrengen in hun belastingaangifte.

Procedure

Dien je aanvraagformulier in binnen de 3 maanden na de aanleg van het groendak.

Legde een aannemer je groendak aan? Dan geldt de factuurdatum als begindatum van die 3 maanden.

Bedrag

 • ​​​maximum 25 euro/m²
 • Zijn de aanlegkosten (inclusief btw) van het groendak lager zijn dan 25 euro/m²? Dan is de werkelijke kostprijs het subsidiebedrag. 
 • Je krijgt slechts 1 subsidie per dak. 
 • De subsidie bedraagt nooit meer dan 2000 euro.

Regelgeving

Contactinformatie