Subsidie hemelwaterput en infiltratievoorzieningen

Plaats je een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening én voldoe je aan de voorwaarden? Vraag dan een subsidie aan!

Voorwaarden

De gemeente subsidieert geen installaties en/of voorzieningen die verplicht zijn door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van 10 februari 2023.

 • Aanvragen komen in aanmerking bij: 

  • stedenbouwkundige handelingen die vrijgesteld zijn van een vergunningsplicht; 

  • herbouw, uitbreiding of verbouwing met werken aan de afwatering van een bestaand gebouw en waar al een hemelwaterput voor het bestaande gebouw aanwezig is; 

  • verbouwing en/of uitbreiding van een bestaand gebouw, waarvoor de omgevingsvergunningsaanvraag dateert van vóór 2 oktober 2023;

 • Heb je een omgevingsvergunningsaanvraag die dateert van vóór 2 oktober 2023?

Je dient te voldoen aan de voorwaarden opgenomen in artikel 4 van het subsidiereglement hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening, vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 25 februari 2019.

 • Is het een andere - in aanmerking komende - aanvraag?

Je dient te voldoen aan de normen zoals opgenomen in Hoofdstuk 4 van de gewestelijke stedenbouwkundige verorderning inzake hemelwater van 10 februari 2023. Je kan deze raadplegen via deze link.

 • De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening voldoet aan de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen;

 • De hemelwaterinstallatie is gekeurd door Aqua Flanders – Pidpa.

 • Je onderhoudt de gesubsidieerde hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening en deze blijven minimaal 10 jaar operationeel.

 • Je dient je aanvraag in binnen de 6 maanden:

  • Bij een hemelwaterinstallatie geldt de datum van het keuringsattest als de begindatum van de aanvraagtermijn;

  • Bij een infiltratievoorziening is dit de datum van de eindfactuur;

Procedure

Dien je aanvraag in via het digitale aanvraagformulier

Meebrengen

Bij je aanvraag voor een hemelwaterinstallatie voeg je: 

 • een plan met aanduiding van de aangesloten dakoppervlaktes en regenwaterafvoeren, de ligging van de hemelwaterput met aanduiding van de overloop en de aangesloten nutsvoorzieningen en toestellen; 
 • je facturen;
 • het keuringsattest (Pidpa);
 • de gevalideerde inventaris van de aangesloten nutsvoorzieningen en toestellen;
Bij je aanvraag voor een infiltratievoorziening voeg je: 
 • een plan met de ligging en de grootte van de infiltratievoorziening;
Ben je huurder en doe je zelf de aanvraag? Voeg dan een schriftelijke machtiging van de eigenaar(s) toe. 

Bedrag

 • aanleg van een hemelwaterinstallatie: 600 euro;
 • aanleg van een infiltratievoorziening: 600 euro;
Het is mogelijk om beide subsidies te combineren.

Regelgeving

Bijkomende informatie