Subsidie milieuprojecten en -acties

​​De gemeente Puurs-Sint-Amands kan subsidies uitreiken aan:

 • ​scholen die de groene vlag van Ecoscholen behalen
 • scholen en verenigingen die zich projectmatig inzetten voor:
  • de verbetering van natuurlijke biotopen
  • de bescherming van een bepaalde diersoort of diergroep
  • afvalpreventie, duurzaam waterbeheer, rationeel energieverbruik, milieuvriendelijke mobiliteit, ecologisch groenbeheer, duurzaam bouwen en wonen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling in een Noord-Zuidcontext waarbij inwoners of doelgroepen gesensibiliseerd worden. 
 • scholen, verenigingen en groepen vrijwilligers die in een vooraf bepaalde sector van de gemeente zwerfvuil opruimen.

Voorwaarden

 • ​​De groene vlag
  • De school ligt in Puurs-Sint-Amands.
  • De school vraagt de subsidie ten laatste zes maanden na de uitreiking van de groene vlag aan.
  • De school bezorgt het verslag van de commissie aan de gemeente.
 • De projecten
  • De vereniging of school richt zich tot het grondgebied of de inwoners van de gemeente.
  • Ze dient de aanvraag ten laatste twee maanden voor de uitvoering in.
  • De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met de geldende wetten, reglementen en verordeningen.
  • Bij promotie van het project staat steeds vermeld 'met subsidie van de gemeente Puurs-Sint-Amands'.
  • De inrichter bezorgt binnen de maand na de uitvoering een beknopt verslag van het project aan de gemeente. Indien van toepassing voegt hij hier ook een kopie van de facturen of een gedetailleerd kassaticket van de werkelijk gemaakte kosten aan toe.
  • De gemeente controleert de correcte uitvoering van de werken voor de verbetering van natuurlijke biotopen en de bescherming van een diergroep of diersoort.
 • De zwerfvuilacties
  • ​De vereniging, de groep vrijwilligers of de school voert een zwerfvuilactie uit. Dit kan gedurende het hele jaar. 
  • Ze bepaalt de op te ruimen straten, pleinen, bermen, terreinen en inzamelpunten in overleg met de gemeente.
  • Ze dient de aanvraag ten laatste twee maanden voor de uitvoering in.
  • De vereniging, groep vrijwilligers of de school rapporteert aan de gemeente als de zwerfvuilactie uitgevoerd is. 

Wil je voor een van voorgaande projecten graag samenwerken met de gemeente? Maak dan een afspraak met de milieudienst om de samenwerking te bespreken. Dien je daarna een subsidiedossier in? Noteer de modaliteiten van de samenwerking dan in de projectomschrijving.

Procedure

Bedrag

De groene vlag

 • ​1000 euro bij de eerste uitreiking
 • 500 euro bij elke daaropvolgende uitreiking
Verbetering van natuurlijke biotopen en de bescherming van een bepaalde diergroep of diersoort
 • ​50 procent van de gemaakte en bewezen kosten
 • maximumbedrag is 500 euro
Andere projecten
 • ​basissubsidie is 250 euro
 • mogelijk een supplementaire subsidie van 50 procent van de gemaakte en bewezen kosten
 • maximumbedrag voor basissubsidie en supplementaire subsidie is 500 euro
Een vereniging of school komt elk jaar maar één keer in aanmerking voor de subsidie.

Zwerfvuilopruiming
 • ​200 euro per opgeruimde sector
De subsidie wordt per sector maar één keer per jaar toegestaan.

Regelgeving

Contactinformatie