Subsidie voor erkende jeugdwerkinitiatieven

​​​​​Het gemeentebestuur ondersteunt de werking van erkende jeugdwerkinitiatieven (jeugdbewegingen, jeugdhuizen) door jaarlijkse subsidies voor hun werking en subsidies voor het onderhouden en veilig houden van hun lokalen.​​

Bekijk hier de presentatie voor de aanvraag.

Voorwaarden

  • ​De vereniging is erkend.
  • Een erkenning van een vereniging of organisatie geldt voor 1 jaar.
  • Om subsidies te kunnen ontvangen moet jaarlijks een erkennings- en subsidieaanvraag worden ingevuld.

Procedure

Verenigingen die reeds erkend zijn, krijgen in het najaar automatisch een aanvraag voor vernieuwing van de erkenning voor het volgende kalenderjaar en voor het doorgeven van gegevens voor de eventuele subsidieberekening.

Regelgeving

Aandachtspunten

Bekijk hier de presentatie voor de aanvraag.