Tijdelijke aanwezigheid niet-EU-burger

​​Verblijft een niet-EU-burger voor maximaal 3 maanden in ons land? En dit om toeristische, zakelijke of familliale redenen? Dan ontvangt hij een aankomstverklaring. 

Voorwaarden

  • ​De bezoeker is geen EU-burger.
  • De bezoeker verblijft maximaal 3 maanden (90 dagen) in België.
  • De bezoeker verblijft op een particulier adres. 

Procedure

De niet-EU-burger moet na zijn/haar aankomst in België een aankomstverklaring afhalen in het gemeentehuis. Dat doe je bij de dienst Burgerzaken. 

Het document bevat de deadline van het toegestane verblijf. Hoe wordt die bepaald? Bij de datum van de binnenkomststempel in het Schengengebied (in het nationaal paspoort) worden voor niet-visumplichtige vreemdelingen 3 maanden opgeteld. Voor vreemdelingen met een visum wordt de toegestande verblijfsduur (vermeld op de visumsticker) opgeteld. 

Meebrengen

  • nationaal paspoort
  • twee pasfoto’s

Bedrag

​Deze dienstverlening is gratis.