Toekennen voorschotten

​​​Heb je dringend geld nodig? Maar is je socialezekerheidsuitkering of je loon nog niet uitbetaald? Vraag dan een voorschot aan bij het OCMW. 

Je betaalt dat voorschot terug op het moment dat je de achterstallige uitkering of het achterstallige loon ontvangt.

Welke uitkeringen komen in aanmerking?

 • werkloosheidsuitkering
 • ziekte-uitkering
 • invaliditeitsuitkering
 • pensioen
 • kinderbijslag

Voorwaarden

 • Je woont in Puurs-Sint-Amands.
 • Je bent behoeftig.
 • Je hebt recht op een sociale uitkering.

Procedure

 1. Dien je aanvraag in bij de social​​e di​enst van het OCMW.

 2. Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.

 3. Het bijzonder comité beslist of je een voorschot krijgt.

Meebrengen

 • ​identiteitskaart
 • bewijs van inkomsten
 • bewijs van uitgaven
 • bewijs van recht op uitbetaling sociale uitkering

Contactinformatie