Masterplan 'De tuinen van Puurs'

Waarom?

Puurs-centrum onderging de voorbije jaren een grondige facelift: de centrumstraten werden heraangelegd en het Dorpshart kwam er. Maar aan de westelijke zijde van die zone is nog werk aan de winkel. Enkele pijnpunten? De Hondsmarkt die volledig ingericht is als parking, het gemeentehuis dat sterk verouderd is en het terrein achter de kerk dat verloren ruimte is. Het gemeentebestuur wil dergelijke locaties vol mogelijkheden nu kwalitatief invullen vanuit een overkoepelende visie.

Wat?

Het masterplangebied wordt ingesloten door het Dorpshart, Palingstraat, Violetstraat, Hooiveld, Hof-ten-Berglaan, Reststraat, Robert Verbelenstraat, Schuttershofsstraat en Hoogstraat. Door de geschiedenis heen hebben zich hier de tuinen van Puurs ontwikkeld. Ze vormen de overgang tussen het dichtbebouwde centrum en het open landschap erachter.

De gemeente wil dat gebied aanpakken zodat héél Puurs-centrum een nieuw elan uitstraalt en boeiend wordt om te ontdekken. Het moet een aantrekkelijk en kwalitatief leefgebied worden. Daarbij staat de publieke ruimte centraal – ter ondersteuning van wonen, horeca, ontmoeting, recreatie, …

Om de geschiedenis in ere te houden, wordt de basis van het masterplan een netwerk van tuinen. Die zullen privé, collectief en openbaar zijn. Rond de groene ruimtes worden allerlei deelprojecten uitgevoerd.

Deze kernvernieuwing in Puurs-centrum creëert dus ruimte voor maatschappelijke en culturele dienstverlening, in een latere fase gecombineerd met wooneenheden.

Wie?

De gemeente Puurs-Sint-Amands deed een beroep op de Vlaamse Bouwmeester. Dat is een externe partner die ons via een Open Oproep hielp om een geschikt ontwerpteam te vinden.

Uit alle inzendingen kwam het gezamenlijke voorstel van plusofficearchitects en DELVA Landscape Architects.

Het masterplan werd tijdens een infomarkt voorgesteld aan geïnteresseerde inwoners. En omwonenden konden tijdens participatiemomenten hun zegje doen over het masterplan en de deel­projecten.

Timing masterplan?

2013

  • Januari: lancering van de Open Oproep via de Vlaamse Bouwmeester
  • Maart: selectie van 4 kandidaat-ontwerpteams
  • Oktober: bekendmaking van het winnende masterplan

2014

  • Mei: gunning van de opdracht aan plus office architects en DELVA Landscape Architects
  • December: participatiemoment voor omwonenden

2015

  • Februari: terugkoppelmoment naar omwonenden
  • Maart: infomarkt voor inwoners
  • November: goedkeuring van het masterplan door de gemeenteraad

Deelprojecten

Overzicht Tuinen van Puurs

 

Contact

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.