Tussenkomst in energiefacturen

​​Heb je problemen om je energiefacturen te betalen? Vraag dan een financiële tussenkomst aan bij het OCMW.

Voorwaarden

  • ​Je woont in Puurs-Sint-Amands.
  • Je bent behoeftig.
  • Je hebt problemen om je gas- en elektriciteitsrekeningen te betalen.
  • Het sociaal energiefonds betaalt maximum 80% van de energieschuld.
  • Je ontvangt een subsidietoelage van maximum 500 euro per jaar.

Procedure

  1. Dien je aanvraag in bij de sociale dienst​ van het OCMW.

  2. Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.

  3. Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist of je een financiële tussenkomst krijgt.

Meebrengen

  • ​identiteitskaart
  • energiefacturen
  • bewijs van inkomsten
  • bewijs van uitgaven

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier