Tussenkomst in farmaceutische en (para)medische kosten en hospitalisatiekosten

​​​​​Heb je een beperkt inkomen? Vraag dan een financiële tussenkomst aan bij het OCMW voor je farmaceutische, (para)medische of hospitalisatiekosten.

Voorwaarden

  • Je woont in Puurs-Sint-Amands.
  • Je bent behoeftig.

Procedure

  1. Neem contact op met onze sociale dienst (socialedienst@puursam.be of 03 270 27 70)

  2. Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.

  3. Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist of je een financiële tussenkomst krijgt.

Meebrengen

  • ​identiteitskaart
  • bewijs van financiële situatie: inkomsten, uitgaven, schulden
  • bewijs van farmaceutische, (para)medische of hospitalisatiekosten

Contactinformatie