Tussenkomst verblijf in een woonzorgcentrum

​Heb je problemen om je verblijf in een woonzorgcentrum te betalen? Vraag dan een financiële tussenkomst aan bij het OCMW.

Voorwaarden

 • Je bent financieel niet instaat om je verblijf in een woonzorgcentrum te betalen.
 • Het OCMW van Puurs-Sint-Amands is bevoegd om een financiële tussenkomst te verlenen. Een maatschappelijk werker van het OCMW onderzoekt die bevoegdheid.

Procedure

 1. Dien je aanvraag in bij de sociale dienst​ van het OCMW. ​

 2. Een maatschappelijk werker onderzoekt de bevoegdheid van het OCMW.

 3. Een maatschappelijk werker onderzoekt jouw sociale en financiële situatie.

 4. Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist of je een financiële toelage krijgt.

 5. Een maatschappelijk werker onderzoekt de onderhoudsplicht. Deze stap geldt alleen als je kinderen hebt.

Meebrengen

 • ​identiteitskaart

 • gegevens mutualiteit

 • contactgegevens kinderen

 • gegevens woonzorgcentrum: opnamedatum, dagprijs, overeenkomst, kamernummer

 • financiële gegevens: inkomsten, uitgaven, spaargelden

Contactinformatie