Uittreksel bevolkings- of vreemdelingenregister

​​​​​Een uittreksel uit het bevolkingsregister bevestigt dat een inwoner is ingeschreven in het bevolkingsregister. Een uittreksel uit het vreemdelingenregister bevestigt dat een inwoner is ingeschreven in het vreemdelingenregister. 

Voorwaarden

​Wie kan voor jou het uittreksel aanvragen?

  • jijzelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld ouder of voogd)
  • een bijzondere gemachtigde zoals een notaris of advocaat
  • derden (bijvoorbeeld publieke of private instellingen), als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
Wil een van die personen het attest door iemand anders laten aanvragen? Dan bezorgt die hem/haar een volmacht en (een kopie van) zijn/haar identiteitskaart.

Procedure

Hoe vraag je het attest aan?

Derden moeten het attest aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen. 

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • je eigen identiteitskaart

Bedrag

​Deze dienstverlening is gratis.

Bijkomende informatie

Als je zelf niet naar het gemeentehuis kan komen voor het in orde brengen van je documenten kan je een volmacht verlenen aan familie of kennissen.  ​Gebruik hiervoor ons volmachtformulier.​ ​Voeg bij deze volmacht steeds een kopie van je identiteitskaart (als volmachtgever)!​​

Contactinformatie