Veilige schoolomgeving

​​​​​De gemeente Puurs-Sint-Amands​ ​hecht veel belang aan een veilige schoolomgeving zodat kinderen op een veilige manier van en naar school kunnen komen. Om dat te bereiken werkt ze nauw samen met:
 • alle Puurs-Sint-Amandse kleuter- en basisscholen
 • de lokale politie
 • Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)
De gemeente sluit een overeenkomst met elke school en schenkt daarbij bijzondere aandacht aan:
 • een verhoogde veiligheid in de schoolomgeving
 • een veilige weg van en naar school
Met een convenant 'Veilige schoolomgeving' ondernemen de verschillende partners acties op verschillende vlakken:
 • sensibiliseringsacties voor ouders en leerlingen
 • verkeersveiligheid en verkeersopvoeding in het lessenpakket
 • gemachtigde opzichters in de schoolomgeving die de leerlingen veilig laten oversteken 
 • jaarlijkse politiecontroles van fietsen aan de scholen
 • invoering van zone 30 
 • heraanleg van verschillende dorpskernen
 • aandacht voor veilige en ruime fietspaden
 • jaarlijks terugkerende acties:
  • 'Veilig schoolbegin'
  • ‘Donkere dagen’ voor een betere zichtbaarheid
  • ‘Met de fiets naar school’

Procedure

Het gemeentebestuur stelt een convenant op samen met:

 • schooldirecties kleuter- en lagere scholen
 • lokale politiezone Klein-Brabant
 • Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)