Veilige schoolomgeving

​​​​​De gemeente Puurs-Sint-Amands​ ​hecht veel belang aan een veilige schoolomgeving. Daarvoor werkt ze nauw samen met:
 • alle Puurs-Sint-Amandse kleuter- en basisscholen
 • de lokale politie
Met elke school sluit de gemeente een overeenkomst. En schenkt daarbij aandacht aan:
 • verhoogde veiligheid in de schoolomgeving
 • veilige weg van en naar school
Met een convenant 'Veilige schoolomgeving' ondernemen de verschillende partners acties op verschillende vlakken:
 • sensibiliseringsacties voor de leerlingen
 • verkeersveiligheid in het lessenpakket
 • gemachtige opzichters in de schoolomgeving die de leerlingen veilig helpen oversteken 
 • jaarlijkse politiecontroles van fietsen aan de scholen
 • invoering van zone 30 
 • heraanleg van verschillende dorpskernen
 • aandacht voor veilige en ruime fietspaden
 • acties:
  • 'Veilig schoolbegin'
  • ‘Donkere dagen’ voor een betere zichtbaarheid
  • ‘Met de fiets naar school’

Procedure

Het gemeentebestuur stelt een convenant op samen met:

 • scholendirecties
 • politiezone

Contactinformatie