Vergunning uitbaten taxidienst

​​​​​​​​​​​​​Wil je een taxidienst uitbaten? Dan heb je een vergunning nodig van de stad of de gemeente waar je die dienst uitbaat.

Een vergunning is in principe vijf jaar geldig. 

Heb je al een vergunning? Dan is het mogelijk om je bestaande vergunning te wijzigen of de tarieven van je taxidienst aan te passen. 

Een taxidienst is niet hetzelfde als geregeld vervoer. Bij een taxidienst bepaalt de klant​ de bestemming. Er is geen vast traject en er zijn geen vaste haltes zoals bij geregeld vervoer.

Voorwaarden

Taxidienst

 • ​Jouw taxidienst beschikt minstens over één voertuig.
 • Jouw voertuig is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen.
 • Je stelt jouw voertuig beschikbaar op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover jij als uitbater beschikt.
 • Je zet jouw voertuig in zijn geheel in als taxi.
 • Zet je het voertuig in als collectieve taxi? Dan is dat per zitplaats.
 • Je klant bepaalt de bestemming.

Persoon die de vergunning aanvraagt

 • Je bent een natuurlijk persoon of een rechtspersoon en je:
  • ​​bent eigenaar  van de voertuigen
  • beschikt over de voertuigen door een contract van aankoop op afbetaling
  • beschikt over de voertuigen door een leasingovereenkomst 
 • Ben je een zelfstandige chauffeur of een chauffeur in loondienst? Dan zijn er specifieke voorwaarden.
 • ​Je vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • Je krijgt als uitbater maar één vergunning. Op die vergunning staat het aantal voertuigen vermeld.​

Procedure

 • ​Als uitbater of kandidaat-uitbater vraag je je vergunning of wijzigingen aan via de gemeente.
 • Het college van burgemeester en schepenen controleert jouw zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit.
 • Je krijgt je vergunning binnen een termijn van drie maanden. Weigeringsbeslissingen moet het college van burgemeester en schepenen motiveren.
 • Je krijgt een vergunning voor een periode van vijf jaar, maar ze is hernieuwbaar.

Bedrag

 • aanvraag en afgifte vergunning: gratis (exclusief zegelkosten).​​
 • Voor de afgegeven vergunning betaal je een jaarlijkse en ondeelbare belasting, zoals bepaald in het gemeentelijk belastingsreglement op de exploitatie van taxidiensten. De gemeente int die belasting.

Regelgeving

Bijkomende informatie

Contactinformatie