Verlies of diefstal van persoonlijke documenten

​​Wat te doen bij verlies of diefstal van eID, kidsID, paspoort, verblijfskaart of rijbewijs.​

Procedure

Verlies van identiteitsdocumenten (eID, kidsID, paspoort of verblijfskaart)

  • Bel naar DOC STOP op het nummer 00800 2123 2123.
  • Verlies van eID, kidsID, paspoort: Je meldt je aan bij de dienst burgerzaken voor een vervangdocument voor eID of kidsID alsook voor de aanvraag van nieuwe documenten.

Diefstal van identiteitsdocumenten (eID, kidsID, paspoort of verblijfskaart)

  • Bel naar DOC STOP op het nummer 00800 2123 2123.
  • Je meldt je éérst aan bij de politie en vervolgens bij de dienst burgerzaken voor de aanvraag van nieuwe documenten.

Verlies of diefstal van een rijbewijs

  • Je meldt je aan bij de politie voor een attest van verlies; dit document vervangt je rijbewijs niet. 

Meebrengen

​een recente pasfoto (max. 6 maanden oud) en conform de ICAO-normen.

Bijkomende informatie

​Elk document dat als verloren, gestolen of vernietigd wordt aangegeven wordt onmiddellijk en definitief geannuleerd.

Wanneer je als Belg een identiteits​document verliest in het buitenland, moet je daar aangifte doen van verlies of diefstal. Contacteer de Belgische ambassade of het consulaat in het buitenland voor een voorlopig reisdocument.
Meer info: www.diplomatie.belgium.be.

Bij verlies of diefstal van je rijbewijs  in het buitenland doe je ter plaatse aangifte, maar je moet ook aangifte doen bij de Belgische politie.

Contactinformatie