Verlies of diefstal van persoonlijke documenten

​​Wat te doen bij verlies of diefstal van eID, kidsID, paspoort, verblijfskaart of rijbewijs.​

Procedure

Verlies van identiteitsdocumenten (eID, kidsID, paspoort of verblijfskaart)

  • Bel naar DOC STOP op het nummer 00800 2123 2123.
  • Verlies van eID, kidsID, paspoort: Je meldt je aan bij de dienst burgerzaken voor een vervangdocument voor eID of kidsID alsook voor de aanvraag van nieuwe documenten.
  • Verlies van verblijfskaart: Je meldt je éérst aan bij de politie en vervolgens bij de dienst burgerzaken voor de aanvraag van nieuwe documenten.

Diefstal van identiteitsdocumenten (eID, kidsID, paspoort of verblijfskaart)

  • Bel naar DOC STOP op het nummer 00800 2123 2123.
  • Je meldt je éérst aan bij de politie en vervolgens bij de dienst burgerzaken voor de aanvraag van nieuwe documenten.

Verlies van een rijbewijs

  • Je meldt je aan bij de dienst burgerzaken voor een attest van verlies en de aanvraag van een nieuw rijbewijs. Dit attest vervangt je rijbewijs niet.

Diefstal van een rijbewijs

  • Je meldt je aan bij de politie voor een attest van verlies; dit document vervangt je rijbewijs niet. 
  • Vervolgens meldt je je aan bij de dienst burgerzaken voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs.

Meebrengen

​een recente pasfoto (max. 6 maanden oud) en conform de ICAO-normen.

Bijkomende informatie

​Elk document dat als verloren, gestolen of vernietigd wordt aangegeven wordt onmiddellijk en definitief geannuleerd.

Wanneer je als Belg een identiteits​document verliest in het buitenland, moet je daar aangifte doen van verlies of diefstal. Contacteer de Belgische ambassade of het consulaat in het buitenland voor een voorlopig reisdocument.
Meer info: Startpagina | FOD Buitenlandse Zaken - Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (belgium.be)

Bij verlies of diefstal van je rijbewijs  in het buitenland doe je ter plaatse aangifte, maar je moet ook aangifte doen bij de Belgische politie.

Contactinformatie